Iias Naturhealing

Uppdaterad

17 februari 2018

Behandlingar

 

Konsultation

0-200 kr/ 30 min

 

Shamansk healing

0-800 kr ca 1,5 - 2 timmar

 

Vill du att jag kommer till dej tillkommer resekostnaden

som för närvarande är 25 kr/mil, jag reser från Öregrund.

 

En shamansk healing behandlar den andliga aspekten av ett problem eller sjukdom

och ersätter på inget vis den traditionella läkarvetenskapen.

 

Första kontakten är via telefonsamtal eller personligt besök om så önskas.

(Personligt möte, konsultation 0-200 kr/30 minuter

via telefon 0-100 kr/30 minuter)

 

När någon söker min hjälp så enas vi först om ett så bra syfte som möjligt, d.v.s. vad du ”behöver”

eller ”önskar dig”. Därefter kontaktar jag andevärlden genom en trumresa för egen del

för att söka boten för problemet, svaret på frågan eller vad det nu kan handla om.

När vi (mina kraftdjur, förfädersandar och mina guider) funnit det vi ska och utfört vår uppgift så

berättar jag det för klienten. Därefter bestämmer vi tid för själva behandlingen om inte den kan ske i direkt

anslutning till det första samtalet.

 

För det mesta räcker det med en behandling, men om man själv så önskar är man välkommen att ta

så många behandlingar man vill eller behöver, både för att gå vidare med samma problem om det behövs,

eller med något helt annat. Oftast behöver det gå en tid innan man

märker ett resultat eftersom behandlingen behöver tid och utrymme för att ha sin verkan innan man går

vidare med nästa. Det mesta går att behandla, människor, djur, platser och situationer.

 

 

Trumhealing

0-400 kr ca 30 min

 

Trumman är ett kraftfullt redskap vid den shamanska healingen, dess vibrationer går ner på djupet,

den balanserar upp din energikropp och tillsammans med stenar/kristaller stärker de kroppen att

själv hjälpa till i läkeprocessen. Du kan uppleva välbehag/obehag både under och efter en session,

då vibrationerna öppnar upp flödet igen.

 

Trumhealing på distans

0-200 kr ca 20 min

 

Trummans helande vibrationer går genom tid och rum och når dej där du behöver

det som bäst. Efter sessionen kommer jag att förmedla ett personligt budskap från

ett kraftdjur och vi tolkar det du upplevde via mail eller telefon.

För det är din situation just nu som påverkar det du upplever och känner under trumhealingen.

Eftersom tid och rum inte existerar i andevärlden så är healing på distans inget problem.

 

Soul Retrieval - Själsåtervinning

0-800 kr ca 1,5 - 2 tim

 

Vid olika trauman och händelser i livet - det vi lever nu och i tidigare liv - är det inte ovanligt att vi förlorar en bit av

oss själva, sår i vår själ som är oläkta och påverkar oss i det dagliga livet. För att vi ska förstå varför vi reagerar

och känner som vi gör kan en själsåtervinning "ta tillbaka" den bit som saknas.

 

Extraktion

0-800 kr ca 1,5 - 2 tim

 

Främmande energier kan göra intrång i vår kropp och orsaka obehag.

Även vid trauman i livet då en bit av vår själ försvinner kan en främmande energi ta dess plats istället.

För varje tomrum som uppstår så kommer något annat dit i stället (intrång)

det behöver inte var något "ont", men det hör inte till oss och kan orsaka en obalans i vårat inre.

 

 

Jag tillämpar tystnadsplikten och av etiska, moraliska och praktiska skäl undanber jag mig uppdrag

som gäller en tredje person som inte gett sitt uttryckliga samtycke, om inte starka skäl

talar för att personen i fråga verkligen inte kan ge sitt medgivande och ändå är i stort behov av hjälp.

 

 

Alla behandlingar sker på eget ansvar och ska ej ses som ersättning för läkarbehandling.

 

 

Jag påstår inte att alla blir nöjda med behandlingen eller att det alltid lyckas, några garantier för detta går tyvärr inte att lämna. Men många av dem som kontaktat mig upplever sig helt eller delvis hjälpta.