Shamankurs Healing

iias naturhealing

En resa i ditt inre

Shamankurs

Shamansk helandekurs

 

Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism,

så under kursen utövar vi enbart shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid

undervisningen från gemensam start till gemensam avslutning.

Kurserna är inget forum för försäljning eller reklam. Ingen form av droger tillåtet på kurserna.

 

Innehåll:

Det shamanska helandets metodik - shamansk healing

Att arbeta med läkehjälpare.

Att få fram ett syfte ur en klient

Att ställa diagnos

Att fastställa behandling (ordination)

Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev.

övriga hjälpare vid helande arbete.

Extraktion - en extraktionsmetod.

Rensning och balansering i klientens energikropp.

Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande.

Resor för att hämta information.

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång

Dans

 

Målsättning

 

Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande (shamansk healing).

Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.

Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.

 

 

Gör en preliminär anmälan snarast HÄR. Skriv samtidigt var och när du gått en grundkurs

eller vilken erfarenhet du har av trumresor. Slutlig anmälan sker genom att du betalar

in 600 kr i anmälningsavgift. Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgiften

återbetalas endast om kursen mot förmodan ställs in.

 

Kom ihåg att skriva namn och vilken kurs det gäller samt datum

på inbetalningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Kontakt