Soul Retrieval

iias naturhealing

Uppdaterad

1 oktober

2019


Soul Retrieval - Själsåtervinning


Vid olika trauman och händelser i livet är det inte ovanligt att vi förlorar en bit av

oss själva. Själsförlust är ofta orsaken till olika tillstånd av sjukdom, vilsenhet,

tomhet, och annan obalans. För att vi ska förstå varför vi reagerar och känner som vi

gör kan en själsåtervinning "hämta tillbaka" den bit som saknas.

Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra, men upplevs ofta som mycket

helande och ger även verktyg för att kunna bryta en hel del destruktiva mönster även

för egen del. Allt grundar sig i att upprätthålla balansen mellan kropp och själ och bli "hel"


  Du bör ha gått grundkursen hos mig, Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper, dvs

van att resa till trumman, ha kontakt med dina Kraftdjur, Guider och Lärare.

Jag vill att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet.

Den är utformad i samarbete med Anna Kjellin


Anmälan - förfrågan HÄR