Tidigare liv

iias naturhealing

En resa i ditt inre

Tidigare liv mm

 

Genom trumresor kan du ta del av dina tidigare liv, besöka dina förfäder.

Du kan få upplysning om något som du kan ha glädje av i din vardag.

Kunskap som ligger fördold. Jag guidar dig till den plats dina förfäder

väntar på dig för att du ska kunna ta del av deras visdom och erfarenhet.

 

Du kanske känner en oförklarlig rädsla, ett obehag inför vissa platser

eller situationer. Du kan genom att resa tillbaka till den platsen eller upplevelsen

få en förståelse för varför du reagerar som du gör. Du kan ta med dig den vissheten/

kunskapen till här och nu för att kunna bearbeta det och gå vidare.

 

Anmälan senast 11 februari. Den är bindande och återbetalas endast om

evenemanget blir inställt eller kan flyttas till ett annat tillfäller under 2019.

Anmäl dig HÄR

 

(dessa trumresor ska ej ses som ersättning för legitimerad terapi)