Trumresa

iias naturhealing

En resa i ditt inre

Uppdaterad

17 april

2018

Trumresa

enskild

400 kr ca 30 minuter

 

Människan har i alla tider hämtat kraft och inspiration från naturen. Bland ursprungsbefolkningarna

över hela världen har det alltid funnits shamaner/medicinmän som har till uppgift att

upprätthålla balansen mellan allt som finns: från den enskilda människan till det stora universum.

Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med

varandra. Universum består av ett verkligt nätverk av energier, former och vibrationer.

Shamanen anses behövas som förmedlare mellan de olika existensplanen. Trumman kallas ofta för

”shamanens häst” då den för shamanen mellan världarna där han/hon söker svar på ett problem eller sjukdom (trumresa). Till deras hjälp finns kraftdjuren som är deras följeslagare. Den första trumresan nybörjaren får

göra är till den "undre världen" där kraftdjuren finns för att möta sitt eget kraftdjur.

 

Trumresa i grupp

 

Samla några vänner och boka in en dag/kväll så kommer jag till er.

Vi träffas för en avkopplande stund och börjar med en meditation för att komma till ro,

därefter blir det en trumresa.

 

Kostnad: 250 kr/pers, minst 6 pers.

ev reseersättning tillkommer

Kontakt