"Shamanens budskap"

iias naturhealing - iia eklund

Välkommen

Budskap på shamanens väg

27 maj

Blossom:

A great variety of colors are given us from Mother Earth.

A new stage of life full of joy and lightheartedness.


" Let your gifts and talents shine through. Radiate your inner

values and your beauty for every one around to see.

Enjoy even tha small things in life. For many people the

sweetness and the rich colours of the blossoms do not

seem to be of much value, and yet we can not only see

and smell them, but even taste them. Without them honey

would not taste sweet."


"A blossom is shining and releasing its fragrance not

only to make us happy, but also draw attencion to it to make

sure its fruit will be received. What is it that you want other

people to see. feel and receive from you?"


Blomma:

Vi har fått en mångfald av färger från Moder Jord.

Ett nytt skede i livet fyllt av glädje och sorglöshet.


. "Låt ditt inre ljus och din skönhet lysa för alla runt omkring att se

Njut även av de små sakerna i livet. För många människor verkar

skönheten och de rika färgerna på blommorna inte vara av stort

värde, och ändå kan vi inte bara se och lukta på dem, utan även

smaka på dem. Utan dem skulle inte honung smaka sött."


"En blomma lyser och doftar inte bara för att göra oss lyckliga,

men också för att dra uppmärksamhet till den för att göra den

säker på att dess frukt kommer att tas emot. Vad är det du vill att

andra människor ska se, känna och ta emot från dig?"


Budskap från kraftdjuren

finner du i min blogg hos Tarotguiderna