Shamansk healing

Shamansk healing

Nästa lediga tid är i november

Konsultation: 250 kr

Den shamanska healingen behandlar den andliga aspekten av ett problem

eller sjukdom och ersätter på intet vis den traditionella läkarvetenskapen.


För det mesta räcker det med en behandling, men om man själv önskar är man välkommen att ta så många behandlingar man vill. Oftast behöver det gå en tid innan man märker ett resultat eftersom behandlingen behöver tid och utrymme för att ha sin verkan innan man går vidare med nästa. Det mesta går att behandla, människor, djur, platser och situationer.


 

Trumhealing

45 minuter 320 kr

"if you want to find the secrets of the universe,

think in energy, frequency and vibration" Nicola Tesla


Trumman är ett kraftfullt redskap vid den shamanska healingen, dess vibrationer öppnar upp för balansen mellan kropp och själ, stämgafflar i olika frekvenser balanserar din energikropp, chakran och tillsammans med stenar/kristaller stärker de kroppen att själv hjälpa till i läkeprocessen.

Vissa kan uppleva välbehag/obehag både under och efter en session då vibrationerna gått ner på djupet för att återställa balansen.


Allting består av frekvenser och energier. Det är därför trummans vibrationer

fungerar så fantastiskt bra! Titta bara på den här länken till youtube så ser du

hur olika frekvenser och vibrationer bildar olika mönster.


 

Trumhealing på distans

200 kr/30 minuter

Trummans helande vibrationer går genom tid och rum och når dej

där du behöver det som bäst. Sessionen utförs via "teams" eller

messenger så du kan höra trumman live. Eftersom tid och rum inte

existerar i andevärlden så är healing på  distans inget problem.


Extraktion/Energirensning

Främmande energier kan göra intrång i vår kropp och orsaka obehag.

Vid trauman i livet då en bit av vår själ försvinner kan en främmande energi

ta dess  plats istället. För varje tomrum som uppstår så kan något annat  komma dit (intrång) det behöver inte var något "ont", men det hör inte

till oss och kan orsaka en obalans i vårat inre.


Tidigare liv mm

 Genom trumresor kan du ta del av dina tidigare liv, besöka dina förfäder.

Du kan få upplysning om något som du kan ha glädje av i din vardag.

Kunskap som ligger fördold. Jag guidar dig till den plats dina förfäder

väntar på dig för att du ska kunna ta del av deras visdom och erfarenhet.

Du kanske känner en oförklarlig rädsla, ett obehag inför vissa platser

eller situationer. Du kan, genom att resa tillbaka till den platsen

eller upplevelsen få en förståelse för varför du reagerar som du gör.

Du kan ta med dig den vissheten/ kunskapen till här och nu för att kunna bearbeta det och gå vidare.


Jag tillämpar tystnadsplikten, av etiska, moraliska och praktiska skäl

undanber jag mig uppdrag som gäller en tredje person som inte gett sitt

uttryckliga samtycke, om inte starka skäl talar för att personen i fråga

verkligen inte kan ge sitt medgivande och ändå är i stort behov av hjälp.

 UPP