Shamansk healing

iias naturhealing - iia eklund

Välkommen

Shamansk healing

behandlar den andliga aspekten av ett problem eller sjukdom

och ersätter på intet vis den traditionella läkarvetenskapen.


För det mesta räcker det med en behandling, men om man själv önskar är man välkommen att ta

så många behandlingar man vill. Oftast behöver det gå en tid innan man märker ett resultat

eftersom behandlingen behöver tid och utrymme för att ha sin verkan innan man går vidare med nästa.

Det mesta går att behandla, människor, djur, platser och situationer.


 

Trumhealing

45 minuter 350 kr

"if you want to find the secrets of the universe,

think in energy, frequency and vibration" Nicola Tesla

Trumman är ett kraftfullt redskap vid den shamanska healingen, dess vibrationer

ger dig kraft och öppnar upp för balansen mellan kropp och själ, den balanserar

din energikropp och tillsammans med stenar/kristaller stärker de kroppen att själv

hjälpa till i läkeprocessen. Du kan uppleva välbehag/obehag både under och efter en

session, då vibrationerna öppnar upp flödet igen.

Allting består av frekvenser och energier. Det är därför trummans vibrationer

fungerar så fantastiskt bra! Titta bara på den här länken till youtube så ser du

hur olika frekvenser bildar olika mönster tack vare vibrationerna. 


 

Trumhealing på distans

150 kr/20 minuter

Trummans helande vibrationer går genom tid och rum och når dej där du behöver

det som bäst. Sessionen utförs via "teams" eller "mitt rum" på fb där du kan

höra trumman live. Jag talar om för dig vad jag fått till mig under trumhealingen och 

tillsammans tolkar vi den upplevelse/känsla du haft under sessionen

då du får tillfälle att ställa frågor. Det är din situation just nu som påverkar det

du upplever och känner under trumhealingen. Eftersom tid och rum inte existerar iandevärlden så är healing på  distans inget problem.


Extraktion/Energirensning

Främmande energier kan göra intrång i vår kropp och orsaka obehag.

Vid trauman i livet då en bit av vår själ försvinner kan en främmande energi ta dess plats istället.

För varje tomrum som uppstår så kan något annat  komma dit i stället (intrång)

det behöver inte var något "ont", men det hör inte till oss och kan orsaka en obalans i vårat inre.


Tidigare liv mm

 Genom trumresor kan du ta del av dina tidigare liv, besöka dina förfäder.

Du kan få upplysning om något som du kan ha glädje av i din vardag.

Kunskap som ligger fördold. Jag guidar dig till den plats dina förfäder

väntar på dig för att du ska kunna ta del av deras visdom och erfarenhet.

Du kanske känner en oförklarlig rädsla, ett obehag inför vissa platser

eller situationer. Du kan genom att resa tillbaka till den platsen eller upplevelsen

få en förståelse för varför du reagerar som du gör. Du kan ta med dig den vissheten/

kunskapen till här och nu för att kunna bearbeta det och gå vidare.


Jag tillämpar tystnadsplikten och av etiska, moraliska och praktiska skäl undanber jag mig uppdrag

som gäller en tredje person som inte gett sitt uttryckliga samtycke, om inte starka skäl

talar för att personen i fråga verkligen inte kan ge sitt medgivande och ändå är i stort behov av hjälp.

 UPP