Shamanens väg Helandekurs

Välkommen till

iias naturhealing - iia eklund

Shamanens väg Helandrkurs


Metoderna som lärs ut under kursen bygger på

Michael Harners "Core Shamanism".

Den innehåller de metoder som är gemensamma

för flera uråldriga shamanska traditioner.


Innehåll:

Det shamanska helandets metodik - shamansk healing

Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar

Att få fram ett syfte ur en klient

Att ställa diagnos

Att fastställa behandling (ordination)

Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete

Extraktion - en extraktionsmetod

Rensning i klientens energikropp

Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande

Resor och andra uppgifter som t.ex hämta information från mineraler, riktningar och annat

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång

Dans

 

Målsättning

 Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande (shamansk healing).

Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.

Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.


Kursen kräver god förmåga att resa och vänder sig till dig

som är van att resa i den extraordinäraverkligheten.

Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet.


Övernattning finns i gemensamt utrymme om så önskas,

medtag egna sängkläder och luftmadrass elle liknande.

Välkommen med din förfrågan.