Shamanens väg Helandekurs

Välkommen till

iias naturhealing - iia eklund

Shamanens väg Helandrkurs


 

Innehåll:

Det shamanska helandets metodik - shamansk healing

Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar

Att få fram ett syfte ur en klient

Att ställa diagnos

Att fastställa behandling (ordination)

Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete

Extraktion - en extraktionsmetod

Rensning i klientens energikropp

Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande

Resor och andra uppgifter som t.ex hämta information från mineraler, riktningar eller annat

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång

Dans

 

Målsättning

 Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande (shamansk healing).

Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.

Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.


För att bli godkänd som deltagare i kursen ska du vara van att resa

till trumman och ha god kontakt med dina hjälpare och kraftdjur.

Övernattning finns i gemensamt utrymme om så önskas,

medtag egna sängkläder och ev luftmadrass.

Välkommen med din förfrågan.


Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism,

så under kursen utövar vi enbart shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid

undervisningen från gemensam start till gemensam avslutning. Kurserna är inget

forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.