Shamanism

Uppdaterad

26 oktober

2020

Shamanism


"Shamanism is a path of knowledge, not of faith, and that knowledge

cannot come from me or anyone else in this reality. To acquire that knowledge,

including the knowledge of the reality of the spirits, it is necessary to step

through the shaman's doorway and acquire empirical evidence."

- Michael Harner, Ph.D.


En shaman eller schaman är en central person inom shamanismen och används

ofta synonymt med medicinman. En shaman utför religiösa funktioner som ytligt kan

liknas vid både en prästs och en magikers. Shamaner tros även besitta övernaturliga

krafter, till exempel att kunna tala med andar. Shamaner berättar att de vandrar in

i "andra världar" ofta, med hjälp av ett leddjur som de kommer i kontakt med i den andra

världenoch hämtar information och kunskap som kan vara till hjälp för människor i vår värld.

 

Själva proceduren där shamanen försätter sig i trans ser olika ut i olika kulturer.

Det kan tex ske med hjälp av halluciena droger, eller med hjälp av en trummas monotona slag.

Detta är vanligt i afrikanska stammar och hos samerna. Vandringen till den andra sidan

kan även ske enbart genom att shamanen visualiserar för sin inre syn,

en resa upp i ett högt, högt träd som fortsätter även över trädets högsta toppar.

 

Begreppet shamanism är problematiskt, då det antar något gemensamt med helt skilda kulturer.

Något som dock kan anses vara gemensamt för att någon ska kunna kallas shaman i

olika kulturer, är förmågan att uppnå ett annat medvetandetillstånd, trans eller

extas och färdas till de olika världarna med hjälp av sina "hjälpandar/kraftdjur"för att söka

svar på olika frågor och att be om hjälp för sej själv och andra.

 

Shamanismen är en komplicerad naturreligon. Den går inte att entydigt beskriva eftersom

den utövas i många olika kulturer och former. Det som förenar shamanismen utöver

hela världen är att man med hjälp av t ex trumma, skallra eller växter kan göra ”resor”

till en annan del av vår värld. Åke Hultkranz är en av Sveriges främsta och internationellt

mest kända religionshistoriker och framstående expert på nordamerikanska indianer.

Hans definition på shamanismen är den mest erkända:

"en shaman är en offentlig hjälpande som använder sig av hjälpandar för att komma i trans".

 

 

För att bli shaman kan man få sin kallelse på olika sätt. Det kan handla om ett arv från

förfäderna eller släktband som gör att personen kan komma i en situation där han kan

bli invigd av en etablerad shaman, det kan också vara andarna som väljer ut personen.

De senare kallas för de ”stora shamanerna”, de som genom spontana drömmar eller

visioner blivit kallade att erhålla övernaturlig kraft. De som ärvt sin roll anses vara

”mindre shamaner" och har en lägre status, speciellt bland folken i arktiska Nordamerika

och Sibirien

 

 

Schamanismen kan i praktiken betraktas som animism . Animism är en religiös uppfattning

där man tror att naturen är besjälad, till exempel tror man att det finns en ande i varje

sten och växt i naturen. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla

delar av kosmos upplevs som förbundna med varandra. Universum består av ett verkligt

nätverk av energier, former och vibrationer. Schamanen anses behövas som förmedlare

mellan de olika existensplanen. Schamanen har förmågan att i en extatisk trans färdas bland

de olika planen för att hämta speciell kunskap från, men schamanen kan också nå denna

information genom att i den extatiska transen kalla efter andarna för att få kunskap.

Den senare metoden är vanligare i Sydamerika. Schaman betyder på sibiriska "den som ser och den som vet".

 Texten är en sammanfattning från olika informationskällor funna på nätet.

UPP