Shamanens väg

Start

Kurser

Behandlingar


Kontakt

Dreamkeeper

Trumresa


 

Natursalvor mm

Mässa 2015

Länkar

Kraftdjur

Shamankurs
Shamansk healing

Kostnad:
 Priset för kursen är 1.600 - 2.100 kr (beroende på var kursen hålls)
inklusive anmälningsavgift och inkvartering.


Det är en fortsättningskurs så du ska ha gått grundkursen eller ha motsvarande kunskaper
som bygger på Michael Harners core-shamanism. Har du gått kurs hos Staffan ljung
så är det meriterande för deltagande i denna kurs.
  
Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism,
så under kursen utövar vi enbart shamanism.
Du ska ha för avsikt att närvara vid undervisningen från gemensam start till gemensam avslutning.
Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Innehåll:
Det shamanska helandets metodik - shamansk healing
Arbete i tunneln
Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar
Att få fram ett syfte ur en klient
Att ställa diagnos
Att fastställa behandling (ordination)
Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
Extraktion - en extraktionsmetod
Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande
Resor och andra uppgifter som t.ex hämta information från mineraler, riktningar eller annat
Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp
Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet
Sång
Dans
Arbete med ceremonier


Målsättning

Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande (shamansk healing).
Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.
Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.

 

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, anpassad efter platsen. Dom som har kan ta med sig trummor,
skallror eller andra verktyg. Har man inga så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och
ligga på under arbetet filt, matta, fäll eller dyl.

Anmälan 

Gör en preliminär anmälan snarast via e-post eller vanlig post. Skriv samtidigt var och när
du gått en grundkurs eller vilken erfarenhet du har av trumresor..
Slutlig anmälan sker genom att du betalar in 500 - 700 kr i anmälningsavgift på mitt bankgirokonto.
Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas
endast om kursen mot förmodan ställs in.
Resterande avgift betalas senast 14-30 dagar innan kursstartberoende på var kursen hålls.

Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell e-postadress, vilken kurs det gäller samt datum
 på inbetalningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Hör gärna av dig om du har några frågor!

<<<Tillbaka<<<

  

 

2007-  Iias Naturhealing All Rights Reseved
For more information please
contact me