Shamankurs Healing

iias naturhealing

Uppdaterad

 29 juni

2020

Shamankurs

Shamansk healing


Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen,

d.v.s. core-shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid

undervisningen från gemensam start till gemensam avslutning.

Kurserna är inget forum för försäljning eller reklam.

Ingen form av droger tillåtet på kurserna.

Du bör ha gått grundkursen för mig eller Anna Kjellin eller ha

motsvarande kunsaper.


Innehåll:

Det shamanska helandets metodik - shamansk healing

Att arbeta med läkehjälpare.

Att få fram ett syfte ur en klient

Att ställa diagnos

Att fastställa behandling (ordination)

Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev.

övriga hjälpare vid helande arbete.

Extraktion - en extraktionsmetod.

Rensning och balansering i klientens energikropp.

Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande.

Resor för att hämta information.

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång

Dans


Målsättning


Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande

(shamansk healing). Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.

Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.

Du bör ha gått grundkursen för mig, Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper.


Anmälan

Gör en preliminär anmälan HÄR.


Slutlig anmälan sker genom att du betalar in 500 kr i anmälningsavgift
Den slutliga anmälan är bindande och vid avbokning återbetalas
300 kr eller flyttas till ett annat tillfälle.
Resterande summa betalas in senast tre veckor före kursstart.
Kom ihåg att skriva namn och vilket datum det gäller på inbetalningen.
Får inget annat plats så skriv enbart ditt namn och mobilnr.
Hör gärna av dig om du har några frågor!

UPP