Shamankurs Healing

Shamankurs

Shamansk healing


Du bör ha gått grundkursen Shamanens väg för mig eller Anna Kjellin eller ha

motsvarande kunsaper.


Innehåll:

Det shamanska helandets metodik - shamansk healing

Att arbeta med läkehjälpare.

Att få fram ett syfte ur en klient

Att ställa diagnos

Att fastställa behandling (ordination)

Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev.

övriga hjälpare vid helande arbete.

Extraktion - en extraktionsmetod.

Rensning och balansering i klientens energikropp.

Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande.

Resor för att hämta information.

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Känner du dig det minsta sjuk så stannar du givetvis hemma!

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång

Dans


Målsättning

Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande

(shamansk healing). Att kunna genomföra en extraktion med dess olika moment.

Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett helande arbete.

Du bör ha gått grundkursen för mig, Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper.


Anmälan

Gör en preliminär anmälan HÄR.


OBS! pga covid-19 återbetalas hela summan om 

FHM´s rekomendationer avser att sammankomster med fler än

6 personer inte är tillåtet!

Slutlig anmälan sker genom att du betalar in 500 kr i anmälningsavgift
Den slutliga anmälan är bindande och återbetalas

endast om kursen ställs in.
Resterande summa betalas in senast 4 veckor före kursstart.

Vid avbokning senast 14 dagar före kursstart återbetalas den med 50% men kan

överlåtas till likvärdig deltagare efter godkännande av arrangören

Kom ihåg att skriva namn och vilket datum det gäller på inbetalningen.
Får inget annat plats så skriv enbart ditt namn och mobilnr.
Hör gärna av dig om du har några frågor!

UPP