Trumresa

Uppdaterad

26 oktober

2020

Trumresa

enskild

300 kr samt reseersättning


Människan har i alla tider hämtat kraft och inspiration från naturen. Bland ursprungsbefolkningarna  över hela världen har det alltid funnits shamaner/medicinmän som har till uppgift att  upprätthålla balansen mellan allt som finns: från den enskilda människan till det stora universum. Naturen är levande, den består av gudar och andar, och alla delar av kosmos upplevs som förbundna med  varandra. Universum består av ett verkligt nätverk av energier, former och vibrationer. Shamanen anses  behövas som förmedlare mellan de olika existensplanen. Trumman kallas ofta för ”shamanens häst” då den för shamanen mellan världarna där han/hon söker svar  på ett problem eller sjukdom (trumresa). Till deras hjälp finns kraftdjuren som är deras följeslagare. Den första trumresan nybörjaren får göra är till den "undre världen" där kraftdjuren finns för att möta sitt eget kraftdjur. Den andra trumresan blir

till Övre världen där Kunskapen finns.


Trumresa i grupp

Samla några vänner och boka in en dag/kväll så kommer jag till er.

Vi träffas för en avkopplande stund och börjar med en meditation för att komma till ro,

därefter blir det sammanlagt tre trumresor.

Kostnad: 200 kr/pers, minst 4 pers.

ev reseersättning tillkommer

Kontakt

UPP