Våra chakran

Våra chakran


"if you want to find the secrets of the universe,

think in energy, frequency and vibration" Nicola Tesla


Allting består av frekvenser och energier. Det är därför healing

med vibrationer och frekvenser fungerar så fantastiskt bra! Titta bara på

den här länken till youtube så ser du hur olika frekvenser och

vibrationer bildar olika mönster.


Våra 7 chakran
Enligt bland annat den yogiska traditionen finns det sju stora

energipunkter i vår kropp, och det är de som kallas för chakran.


Chakrapunkterna följer ryggraden i vår i vår eteriska kropp

och går från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet.

Genom punkterna flödar energi som i ett motsols
snurrande hjul, och energin fördelas sedan ut i resten av kroppen.


Det är viktigt att energin kan flöda fritt genom dessa chakran för att att

vi ska må bra. Förträngda minnen och traumatiska händelser kan skapa
blockeringar i våra chakran, och göra att energihjulen inte snurrar lika fort.

Detta kan skapa en obalans i kroppen och göra att vi inte mår bra.


Kroppens sju chakran:
 Alla chakran har olika frekvenser, från lägre frekvens i rotchakrat

till högre frekvens vid kronchakrat. Frekvensen är lägre ju längre

ner man kommer, då det står för de jordens energier, och högre upp är vibrationerna högre då dessa chakran står för bland annat intuitionen

och vår kontakt med universum.


Färger:
Kronchakra = violett - vitt
Tredjeög/pannchakratatchakra = indigoblått
Halschakra = ljusblå
Hjärtchakra = grönt
Solarplexus = gul
Navelchakra = orange
Rotchakra = rött

Välkommen att boka en tid för

chakrabalansering i Forsmarks Bruk

Förfrågan