Solfeggiofrekvenser

Solfeggio frekvenser


Solfeggio -frekvenser är en sextonig uppsättning av musikaliska toner vars historia sträcker sig ända tillbaka till antiken.

I det antika Grekland tog matematikern och filosofen Pythagoras fram en teori om det matematiska mönstrets andliga betydelse.


Helare och religiösa personer från de antika civilisationerna använde Solfeggio Frequency för att utföra mirakel, hela människor och välsigna heliga föremål under ceremonier.

Det var allmänt accepterat att dessa frekvenser hade speciella krafter. Under lång tid föll Solfeggio-frekvenserna i onåd och nya musikaliska skalor användes. Men de största sakerna i historien har ett sätt att återuppstå.


Vilka är hälsofördelarna med Solfeggio-frekvenser?

Solfeggio-frekvenser färdas genom våra kroppar precis som kosmiska partiklar. De interagerar med varje cell och varje organell i våra celler ända ner till vårt DNA.

När de gör det, resonerar de i de små kamrarna i våra celler och organ. Detta är hur Solfeggio Frequency har kraften att läka ända ner till moskopisk nivå av vårt DNA.

Solfeggio-frekvenser fungerar också på djur då de är extra känsliga för frkvenser och vibrationer.


396 Hz hjälper till att ta bort negativa känslor


417 Hz transformerar negativa situationer


528 Hz kallas för mirakelfrekvenser som reparerar DNA


639 Hz balanserar och stärker relationer


741 Hz hjälper till att lösa problem och boostar kreativitet


852 Hz står för andlig upplysning


På senare tid tar man ofta med ytterligare tre toner som har
beräknats fram från originaltonerna, två med lägre frekvens och en med högre.


174 Hz – Smärtlindring
285 Hz – Påverka energifält
963 Hz – Väcka det perfekta tillståndet

Välkommen att boka tid i Forsmarks Bruk

Kontakt