Hem

Inspiration, healing och vägledning

Vill du ta del av den kunskap våra förfäder

använde sig av? Känna att allt hör ihop?

Det som varit, det som är och det som kommer?

Väcka den kunskap du bär inom dig?


Nornorna väver livets väv och runorna hjälper

dig att se vad det är du behöver förändra.


Trumresor låter dig utforska andra dimensioner

där kunskapen finns.


Vill du känna frekvenserna och vibrationerna

som läker och balanserar?

Jag erbjuder även chakrabalansering och

healing med solfeggio-frekvenser.

Owe Wildeborn

Till minne av min älskade son

 1980-09-16

2023-08-06