Vägledning

Vägledning

Vad behöver du hjälp med? Jag coachar dig med andlig inriktning och jag har

hjälp av mina förfädersandar, kraftdjuren och guiderna. De talar om för mig

hur vi bäst tillsammans kan nå din fulla potential.

Jag gör en läggning med hjälp av runorna för att

titta på det som varit, det som är och det som kommer.

Vad som behöver förstärkas och ändras.


 Vi har 60 minuter tillgodo tillsammans med andlig vägledning.

Välkommen att boka en tid

Förfrågan