Shamansk healingkursShamanens väg healingkurs

Kostnad: 2.400 kr

Anmälningsavgift: 500 kr.

När du betalat in anmälningsavgiften har

du säkrat din plats.

OBS!

Anmälningsavgiften återbetalas endast om kursen ställs in.


Efter genomgången kurs har du fått tillgång till

helandetekniker för att hjälpa dig själv och andra.

Det vi går igenom är:

Arbeta med läkehjälpare

Få fram ett syfte ur en klient

Ställa diagnos

Komma fram till vad som ska göras

Samarbeta med övriga hjälpare vid helande arbete.


Metoder:

Extraktion 

Rensning och balansering i klientens energikropp

Resor för att hämta information.​

Arbete med sig själv i syfte att kunna arbeta helande.

Praktiska övningar enskilt, parvis eller i grupp

Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet

Sång och dans 

För denna kurs behöver du ha gått grundkursen för Iia Eklund

eller Anna Kjellin eller ha motsvarande kunskaper.

Anmälan görs till Anna Kjellin Här

UPP