Döden döendet och bortom Döden


Döden, Döendet och bortom Döden 

Kostnad: 2.400 kr

Anmälningsavgift: 500 kr.

När du betalat in anmälningsavgiften har

du säkrat din plats.


OBS!

Hela kursavgiften ska vara betald senast 11 april!

Anmälningsavgiften återbetalas endast om kursen ställs in.


Under kursen lär sig deltagarna hur de kan hantera viktiga frågor kring att dö

och att vara död samt om själens vidare öden ur ett shamanskt perspektiv.


Kursen är till för både den som vill lära sig för egen del, för den som vill hjälpa andra

som befinner sig i livets slutskede och för den som vill hjälpa dem som gått vidare.


Vi tar oss  an hur man blir förtrogen med dödens territorier.

Den handlar även om hur man hjälper till med oavslutade affärer mellan

levande och död och hur man hjälper människor att gå över i dödsögonblicket.


Kursen lär även ut klassisk "psychopomp" dvs. att hjälpa den döde som hamnat

fel att hitta sin rätta bestämmelseort. Kursen kräver god förmåga att resa

och vänder sig till dig som är van att resa i den extraordinäraverkligheten.


Vi vill därför att du i din anmälan berättar hur du skaffat dig din erfarenhet.

Arbetssättet är baserat på core-shamanism.

Gör din anmälan Här

UPP